TIETOSUOJASELOSTE


Tietosuojaseloste on tietojen luovuttajalle (tässä tapauksessa KanerVillan Oy:n asiakkaalle) suunniteltu dokumentti, jonka perusteella asiakas ymmärtää, miksi ja millä tavoin hänen henkilötietojaan käsitellään.

Rekisterin nimi

KanerVilla Oy:n asiakastietojen rekisteri

Rekisterinpitäjä

KanerVilla Oy
Y-tunnus: 3195519–2
Osoite: Tapulitori 2 as 23, 04200 Kerava
Puhelin: 0442448029
Sähköposti: jennakanerva@kanervillaoy.fi

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jenna Kanerva
Puhelin: 0442448029
Sähköposti: jennakanerva@kanervillaoy.fi

Mitä tietoja käsittelemme

Käsittelemme asiakkaisiin liittyen seuraavia henkilötietoja:

 • etu- ja sukunimi
 • katuosoite, postinumero, postitoimipaikka ja maa
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • asiointivaluutta
 • verkkokaupan tilaustiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa
 • asiakaspalvelun tuottamiseen liittyvät tiedot, kuten asiakkaan viestit sekä asiakaspalaute ja siihen vastaamiseen liittyvät tiedot
 • asiakaskyselyihin liittyvät tiedot, kuten kyselyiden lähettämiseen ja vastaanottamiseen liittyvät tiedot ja asiakkaan antamat vastaukset

Mistä tiedot saadaan

Talletamme tietoja asiakkaan lähettäminä tilauksesta, yhteydenottolomakkeesta, sähköpostiviesteistä ja muista viestikanavista (Facebook, WhatsApp ja Instagram), sopimuksista, kyselyvastauksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Mitä varten tietoja kerätään

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu. Asiakkaiden henkilötietoja käsitellään seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • asiakassuhteen ylläpitoon
 • tilauksen käsittelyyn, toimitukseen ja arkistointiin
 • tilastollisiin tarkoituksiin

Kuinka kauan tietoja säilytetään

Tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Henkilötietoja luovutetaan kolmansille osapuolille verkkokaupan toimivuuden takaamiseksi. Tietoja luovutetaan ainoastaan seuraaville tahoille:

Rekisterin suojaus

KanerVilla Oy:n asiakasrekisteriä käsittelee luottamuksellisesti vain ne työntekijät, joiden toimenkuvaan se kuuluu. Rekisterin käytössä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilyttävien palvelimien fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti ja vastuuntuntoisesti.

Asiakkaan oikeudet

 • Asiakkaalla on oikeus koska tahansa saada omat rekisterissä olevat tietosi nähtäväkseen, vaatia niihin oikaisua sekä pyytää niiden poistamista rekisteristä.
 • Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tietojen käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
 • Asiakkaalla on oikeus saattaa asiansa tietosuojaviranomaisen käsiteltäväksi, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.